Hebrew/עברית

hebrew01
hebrew02
hebrew03
hebrew04
hebrew05
hebrew06
hebrew07
hebrew08
hebrew09
hebrew10
hebrew11
hebrew12

Vancouver / Canada

 

Phone:
+1 604 721 9134
Email:

ngalor@ngal-or.com


מידע נוסףאנא צרו קשר החל מ-18:00 שעון ישראל

שער כניסתך לקנדה

עו”ד נעמי גל-אור מציעה שרותים משפטיים לצרכים המגוונים של צבורים שונים. אלה כוללים אזרחים פרטיים
ישראלים, גופי ממשל לאומיים ורשויות מקומיות, תאגידים עסקיים ועמותות שלא למטרות רווח, המעונינים
בקשרים עסקיים לצורך סחר והשקעות ושתוף פעולה כלכלי, הגירה, רכישת השכלה גבוהה, וסיוע במציאת פתרון
.לבעיות משפטיות

רקע

ילידת הארץ, בעלת רישיון עריכת דין ונוטריון בבריטיש קולומביה, קנדה, משנת 1999 -

בעלת תואר ב.א. במדע המדינה ובלשנות וספרות צרפתית מאוניברסיטת תל-אביב; ד”ר בארגונים -

;בינלאומיים, הסטוריה בינלאומית, ומשפט בינלאומי מהמכון ללמודים בינלאומיים גבוהים, ג’נבה, שוויצריה

ותואר ראשון במשפט קנדי מאוניברסיטת בריטיש קולומביה, ונקובר, קנדה

בוגרת קורסים בשיטות מגוונות של פתרון סכסוכים, כולל גישור -

 בריטיש קולומביה, קנדה ,Kwantlen Polytechnic University- שירתה כנציבת תלונות של ארגון המרצים ב -

יועצת לממשלת ישראל וממשלת קנדה -

מייסדת וחברת ועד, מכון בית-ברל ללמודי דמוקרטיה -

בין מייסדי החברה הישראלית ללמודים אירופים -

תחומי שרותים משפטיים

,משפט אזרחי קנדי ובינלאומי -

,עריכת חוזים והכנה של מסמכים משפטיים: עסקים, הגירה, העסקה/דיני עבודה, שכירות, השקעה, מסחר -

ייצוג משפטי של לקוחות במשא ומתן לצורכי עסקים ותעסוקה, ונושאים משפטיים נלווים בקנדה ומחוץ

,לקנדה

,יישוב ופתרון סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות להתדיינות בבתי משפט: סיוע בתקשורת הדדית, גישור -

,בוררות

;ייעוץ ומחקר משפטיים: משפט קנדי לאומי וחוקתי, משפט פרובינציאלי ועירוני, משפט מינהלי וזכויות אזרח -

מגוון נושאים של משפט בינלאומי צבורי (בינ-מדינתי) ומשפט בינלאומי פרטי (בנוגע לחוקים מדינתיים שונים

,(החלים באותו ענין/בעיה

,מניעת ונהול סכונים משפטיים עבור חברות ותאגידים -

.משפט קנדי ומשפט בינלאומי למניעת-שוחד ושחיתות בכלל -

פעילות צבורית בישראל

מקימת עמותת “הרצליה נשים” (“הן”) שסייעה בבחירת האשה הראשונה לראשות עיריית הרצליה - 1987
מחדשת הפעילות וחברת ועד השכונה, נוף-ים/הרצליה - 1983-1988
חברת ארגון נשים אקדמאיות, מתכננת ומעבירה פעילויות באסרטיביות לבוגרות קורס מכ”יות - 1985-1988
בצה”ל
פעילה בגופים שוחרי שלום במזרח התיכון (“שלום עכשיו”) ולמען סובלנות בין עמים (האגודה - 1984-1988
(ישראל-גרמניה

פרסומים בעברית

1991 ,המחתרת היהודית: טרוריזם שלנו”, הוצאת הקבוץ המאוחד, סדרת קו-אדום”

1985 ,גישות במדיניות ישראל במלחמה בטרור”, רבעון רמזור”

“מאמרים בעתון “הארץ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>